Dzisiaj mamy środa, 01 grudnia 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

2021-10-08
Okręgowa Komisja Wyborcza Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej informuje o sporządzeniu oraz opublikowaniu poniżej list kandydatów na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w kolejnych rejonach wyborczych – Limanowa, Miechów, Olkusz, Proszowice.
Okręgowa Komisja Wyborcza Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej informuje o sporządzeniu oraz opublikowaniu poniżej list kandydatów na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w kolejnych rejonach wyborczych – Limanowa, Miechów, Olkusz, Proszowice. Jednocześnie informuje o możliwości oddawania głosów przez członków dla tych rejonów wyborczych - w terminie do 24.10.2021 roku. Głosować można w drodze korespondencyjnej, przy wykorzystaniu pakietów wyborczych zawierających 1) kartę do głosowania, 2) oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, 3) dwóch kopert, w tym koperty zewnętrznej do przesłania głosu drogą korespondencyjną, w sposób opisany w doręczonej Państwu informacji o wyborach. Brak opublikowanej listy kandydatów dla poszczególnego rejonu wyborczego oznacza, że w tych rejonach nie dokonano skutecznego zgłoszenia żadnego kandydata. Obok list kandydatów na stronie znajduje się również informacja o liczbie mandatów przysługujących w danym rejonie wyborczym. Każdy członek rejonu wyborczego jest uprawniony do oddania głosu na kandydata lub kilku kandydatów, jednak w liczbie nie większej niż liczba mandatów w danym rejonie wyborczym. Nie jest dopuszczalne oddanie głosu na osobę, która nie została umieszczona na liście kandydatów nawet w przypadku przysługiwania w rejonie wyborczym większej liczby mandatów aniżeli liczba zgłoszonych kandydatów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem MILW.

Załączniki:
Powiat Limanowski
Powiat Miechowski
Powiat Olkuski
Powiat Proszowicki
graphics by kordian©, code by ml© 2011