Dzisiaj mamy środa, 01 grudnia 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

Informacja archiwalna 2007-04-30
Małopolska Izba Lekarsko- Weterynaryjna w Tarnowie uprzejmie informuje o:
  • Bezwzględnym i bezzwłocznym zgłaszaniu przejścia na emeryturę, rentę lub korzystania z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy też przebywania w rejestrze osób bezrobotnych w celu wyłączenia lub obniżenia naliczanych składek członkowskich. Informacja ta musi być potwierdzona kserokopią dokumentu stwierdzającego tenże fakt.
     
  • Składki członkowskie MIL-W w bieżącym roku i na rok 2007 nie uległy zmianie. /Uchwała Nr 4 XV Zwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej z dnia 08 kwietnia 2006 r./
     
  • Członkowie MIL-W, którzy zalegają z płaceniem składek członkowskich na rzecz swej korporacji powyżej 1 roku, po otrzymaniu wezwania do zapłaty i nie uregulowaniu długu, zostaną skreśleni z listy członków i pozbawieni prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 6a pkt 5 i art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1999 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z p.zm./
graphics by kordian©, code by ml© 2011