Dzisiaj mamy niedziela, 22 kwietnia 2018
2009-06-04
Sztandar Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Wyrażając wolę członków Małopolskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej Rada MILW minionej kadencji uchwałą Nr 780/2008/4 z dnia 8 października 2008r postanowiła o zakupie dla Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej sztandaru - symbolu naszej Izby. W dniu 18 kwietnia 2009r w kościele pod wezwaniem Św. Krzyża i Św. Filipa Neri (Księży Filipinów) mieszczącym się w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego Nr 9 odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru MILW. W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście jak również liczne grono członków Małopolskiej Izby. Wśród gości w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Ojca Brusiłłę - krajowego duszpasterza lekarzy weterynarii - brał udział Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr. nauk wet Tadeusz Jakubowski, Główny Lekarz Weterynarii - lek wet Janusz Związek, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - lek wet Krzysztof Ankiewicz, pierwszy prezes MILW lek wet Janusz Mach, prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej-lek wet Krzysztof Strawa, w-ce marszałek woj. Małopolskiego Roman Ciepiela.

Pierwsze rozwinięcie oraz publiczne zaprezentowanie sztandaru miało miejsce podczas obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego lekarzy weterynarii woj. Małopolskiego w dniu 18 kwietnia 2009r. Poczet sztandarowy w składzie : Kol. Piotr Żmuda, Kol. Zygmunt Babiarz i Kol. Tadeusz Pawluś wprowadził sztandar na salę obrad Zjazdu. Od tego dnia sztandar - symbol godności lekarzy weterynarii - członków Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nam towarzyszył we wszystkich uroczystościach, będzie dopełnieniem godności i powagi wszystkich ważnych w życiu samorządu zawodowego chwil. Sztandar stanowi również symbol idei prawego wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jest nawiązaniem do najwyższych cnót tego zawodu - etyki lekarza weterynarii.

Sztandar naszej Izby przedstawia kilka ważnych dla zawodu lekarza weterynarii symboli. I tak na jego awersie w centralnym miejscu widnieje oficjalny znak izby lekarsko -weterynaryjnej - litera V z oplatającym jej jedno ramie wężem eskulapa. Symbol ten okrąża napis Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Lewy dolny narożnik to napis - 1991 - data powstania w kraju samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, w prawym dolnym rogu napis - 2009 - data ufundowania sztandaru. Górne narożniki symbolizują : z lewej strony herb województwa małopolskiego, prawy narożnik to wizerunek Św. Rocha - patrona lekarzy weterynarii i zwierząt domowych. Rewers sztandaru przedstawia wizerunek Chirona - najmądrzejszego z centaurów uchodzącego za patrona lekarzy.

Zobacz galerię zdjęć

Przeczytaj kilka opracowań poświęconych symbolom zamieszczonym na sztandarze MILW - św. Rocha oraz centaura
graphics by kordian©, code by ml© 2011